Literárny pondelok v Hudobnej kaviarni u Opatovského 25.4.2016

Ďalší, v poradí už tretí Literárny pondelok Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov sa opäť konal v príjemnom prostredí Hudobnej kaviarne u Opatovského. Pavol Tomašovič, Miroslav Danaj, Štefan Kuzma, Eva Jarábková, Margita Kániková a Zlatka Matláková diskutovali o účasti spisovateľov v porotách literárnych súťaží: P. Tomašovič: Cena Spolku slovenských spisovateľov, E. Jarábková: O Cenu Slovenského učeného tovarišstva, Z. Matláková: Literárny Kežmarok
Hovorilo sa tiež o  pripravovaných knihách:
Štefan Kuzma odovzdal do tlače tri knihy. Jednou z nich je básnická kompozícia s názvom naveky, do ktorej  napísala doslov Zlatka Matláková.
Miroslav Danaj hovoril o rozdiele literárnej tvorby aforizmov a rozsiahlejšieho literárneho útvaru, akým je poviedka alebo novela. Štefan Kuzma sa v podobnom duchu rozhovoril o rozdiele písania haiku a prozaického diela. E. Jarábková diskutovala o banalite v literárnych prácach a čítala haiku z Kuzmovej zbierky prelety.
P. Tomašovič otvoril tému príbehu, slova, množstva informácií a dostupnosti vzdelania. Zlata Matláková priniesla knižku zbližovanie/dvojrozhovory. V publikácii sú rozhovory, ktoré zaznamenali Etela Farkašová a Viera Benková s vyše dvadsiatkou slovensky píšucich autorov zo Slovenska (jeden z rozhovorov je aj so Zlatou Matlákovou), zo Srbska a z Rumunska.

-zm-