Literárny pondelok v Hudobnej (a literárnej) kaviarni u Opatovského 21.3.2016

Svetový deň poézie si trnavskí spisovatelia uctili 21.3. 2016 ďalším literárnym pondelkom Trnavskej odbočky SSS. V príjemnom prostredí hudobnej (a literárnej) kaviarne u Opatovského sa uskutočnilo neformálne stretnutie spisovateľov a publicistov, kde sa rozprúdila živá debata o tvorbe a nedávno vydaných knihách  zúčastnených autorov -  Pavla Tomašoviča (Mosty ponad čas) , Zlatky Matlákovej, Margity Kánikovej, Jána Čápku (Nože rýchlo povedz), Evy Jarábkovej-Chabadovej (V pondelok nebudem doma), Beaty  Vargovej Kuracinovej (Lienka Snehulienka), Štefana Kuzmu (Strom, prelet, do zbla, tvár (ne)videného), Miroslava Danaja (Oči vlčích makov) a Gabriely Spustovej (Môj milovaný kráľ Dávid), pričom literárnokritická a aj filozofická reflexia sa tentoraz dotýkla najmä posledných dvoch spomenutých diel. Z debát vyvstala potreba stretať sa, prezentovať a reflektovať si navzájom svoje diela, odovzdávať si skúsenosti a poznatky. Pri čajíku, káve alebo aj pohári vína literáti dôstojne oslávili tento sviatok slova schopného pretvárať a zdvíhať z prachu zeme. 

GSI