Gabo Kopúnek: Milovaný sú s nami až do konca (o knihe Beaty Kuracinovej Vargovej: Beztebie)