Zasadnutie Trnavskej odbočky pred celoslovenským snemom

11.05.2017 17:00

Trnavská odbočka SSS  - zasadnutie pred celoslovenským snemom

                Členovia Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov : Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová -Ryšavá, Ľubomíra Miháliková, Margaréta Partelová, Ján Čápka a Zlata Matláková sa 11. mája 2017 stretli na hodnotiacom stretnutí pred celoslovenským členským zhromaždením, ktoré bude 7. júna 2017 v Žiline. Na podujatí bol prítomný aj Štefan Cifra.

                Rokovanie v historických priestor och  trnavskej radnice začala hodnotiacou správou tajomníka Pavla Tomašoviča a aktuálnymi  informáciami  Štefana Cifru.

Do funkcie tajomníka členovia odbočky opätovne zvolili Pavla Tomašoviča a za členov výboru Zlatu Matlákovú a Miroslava Danaja.

                V nasledujúcej rozprave členovia ocenili spoluprácu s mestskou a krajskou samosprávou, bez ktorých podpory by literárny život organizovaný odbočkou v regióne nebol mysliteľný, lebo Fond na podporu umenia už po druhý rok nepridelil ani jednej z odbočiek SSS nijaké dotácie na činnosť vykonávanú členmi  odbočky a jej výborom.

                Na stretnutí  zablahoželali jubilantovi Jánovi Čápkovi k jeho významnému životnému výročiu. Ľ. Miháliková, V. Valachovičová –Ryšavá a P. Tomašovič informovali o najbližších literárnych podujatiach.