V rodisku Gabriely Spustovej Izakovičovej sa na chvíľu vrátil čas

05.03.2016 15:00

V Kostole sv. Martina z Tours, v Suchej nad Parnou - v rodisku autorky Gabriely Spustovej Izakovičovej, sa (symbolicky - v Týždni slovenských knižníc) 5. 3. 2016  vrátil čas o tritisíc rokov. Tí, čo prijali pozvanie, mohli vďaka prezentácii autorkinej novely Môj milovaný kráľ Dávid , pretkanej Dávidovými žalmami, premýšľať  o živote a odkaze tohto starovekého kráľa, dobrého otca, veľkého básnika a človeka s veľkým, pokorným srdcom, schopným kajať sa za svoje veľké hriechy a odpúšťať veľké krivdy. Prezentáciu viedol a svojím slovom obohatil spisovateľ Pavol Tomašovič. Úvodnú meditáciu o živote kráľa Dávida predniesol, po audio-úryvku z knihy v podaní Jozefa Šimonoviča, duchovný otec Peter Škultéty. Literárnu meditáciu o spirite novely pripravila a predniesla poetka Zlatka Matláková. Atmosféru slávnostnosti slovom dotvorila poetka Grétka Partelová. Do Dávidových čias preniesol počúvajúcich modlitbami a spevmi v hebrejčine Mário Matula.

Foto Juraj Taliga