Stretnutie s publicistom a fotografom Mariánom Pauerom 21.6. o 17:00 v záhradnej čitárni v Trnave.

21.06.2023 17:00

Cesty_Kontakty_Resty_Pauer.pdf (855467) - pozvánka na stiahnutie

Slovensko má množstvo významných osobností, ktoré sa zapísali do histórie. Jednou z nich je aj slovenský fotograf Dežo Hoffmann. Medzinárodne uznávaným sa stal vďaka snímkam osobností ako napríklad Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Jerry Lee Lewis, Elton John. Slávny fotograf mal päťdesiat, keď stretol Beatles. Vedeli ste, že práve on urobil viac záberov Beatles, ako ktorýkoľvek iný fotograf? Hoffmannov hlas sa objavil aj v jednej z najznámejších populárnych piesní všetkých čias, a to v legendárnej Yellow Submarine od tejto skupiny. O tomto a aj o iných zaujímavostiach vám porozpráva publicista a fotograf Marián Pauer, ak prijmete pozvanie na besedu o jeho knihe Dežo Hoffmann – Slovenský fotograf svetových hviezd, ktorú venoval práve Dežovi Hoffmannovi.  

Podujatie moderuje Martin Jurčo, o hudobnú produkciu sa postará Milka Zuziaková.

21. jún o 17.00 - záhradná čitáreň

 

Srdečne vás pozývame.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/