Proti noci. Medzinárodný festival Jána Smreka. Malý Berlín 12.11.2019 o 18:00, 13.11. o 13.00 čitáreň Knižnice Juraja Fándlyho, Gymnázium Jána Hollého13.11. o 10:00

12.11.2019 18:00

festival Jána Smreka.pdf (270328) - pozvánka na stiahnutie

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať v utorok dňa 12. 11. 2019 o 18.00 hod. do priestorov Kultúrneho centra Malý Berlín (Štefánikova ul. Trnava) na stretnutie s osobnosťami svetovej a slovenskej poézie. Podujatie Medzinárodný festival Jána Smreka s podnázvom Proti noci je organizované k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/