Prezentácia knihy Benjamína Škreka - Kam z kanapy a knihy Benjamína Škreka, Jozefa Šelestiaka a Ladislava Šebáka - Pätnásť chrámov a jedna veža. 24. 1. 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

24.01.2019 17:00

Kam_z_kanapy.pdf (227465) - pozvánka na stiahnutieňVážení priatelia,

 

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu knihy známeho autora Benjamína Škreka Kam z kanapy a tiež knihy Benjamína Škreka, Jozefa Šelestiaka a Ladislava Šebáka Pätnásť chrámov a jedna veža. O hudbu sa postará Peter RadványiPodujatie sa koná 24. 1. 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

 

Tešíme sa,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/