Prezentácia dvoch kníh autorov Františka Tylšara a Lucie Štefanovej-Šafrankovej 25. augusta 2022 o 17.00 hod. v Knižnici Juraja Fándlyho.

17.08.2022 21:13

ponad čas.pdf (678973) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame vo štvrtok, 25. augusta 2022 o 17.00 hod. do čitárne na prezentáciu dvoch kníh autorov Františka Tylšara a Lucie Štefanovej-Šafrankovej.

Hudba Ľubomír Konečný, moderuje Pavol Tomašovič.

Tešíme sa na stretnutie.

 

S pozdravom,

 

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/