Pavol Tomašovič: Slovom proti vírusu

21.04.2020 01:10

Slovom proti vírusu

https://www.youtube.com/watch?v=BOCIvQlQr5g