Pavol Tomašovič: O úcte, hĺbke a kvalite života a o veršoch Etely Farkašovej: S predtuchou svetliny

05.06.2020 17:29

https://youtu.be/AQYlr1s0NPk