Pavol Stanislav Pius predstavil v knižnici Juraja Fándlyho svoju novú básnickú zbierku Pod a nad.

05.06.2017 19:51

www.facebook.com/221888937824206/photos/a.224332957579804.68755.221888937824206/1544747492205004/?type=3&theater