Literárny pondelok 27.2.2017 v Rotunde Speigelsaale

27.02.2017 17:00

Literárny pondelok 27.2.2017 v Rotunde Speigelsaale

                Po moderátorskom vstupe Pavla Tomašoviča vyzvala Eva Jarábková – Chabadová k rozhovoru o maske  (skutočnej aj virtuálnej). K tejto téme sa vyjadrili všetci prítomní: Pavol Tomašovič, Miroslav Danaj, Štefan Kuzma, Ľubomíra Miháliková, Beáta Vargová – Kuracinová, Eva Jarábková, Margaréta Partelová, Ján Čápka i Zlata Matláková.

                Bohumil Chmelík spomenul knihu rakúskeho spisovateľa Ernesta Jandleho a informáciou o nej nastolil otázku významu experimentálnej poézie.

                Ďalšie okruhy diskusie: proroci, experimentátori, kulisy v reálnom živote, kultúra, hodnota slova, výtvarné umenie, haiku, intimita prostredia .

Spomenutí spisovatelia: Ernest Jandle, E. B. Lukáč, Rudolf Fila a Marián Minárik.

Výtvarníci: Ľudovít Hološka a Martin Benka.

                Bohumil Chmelík pozval prítomných na prezentáciu svojej básnickej skladby démon kýs´ (západné krídlo trnavskej radnice – 22.3.2017).

                Ďalšia pozvánka do Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity pripomenula možnosť vypočuť si informácie o živote a diele trnavského historika Hadriána Radvániho.

                Krátkou reflexiou spomínaných tém stretnutie ukončil Pavol Tomašovič.