Ján Čápka v Knižnici Juraja Fándlyho 1. 6. 2016 (Celé Slovensko číta deťom)

01.06.2016 10:00

Celé Slovensko číta deťom 2016. V záhrade Knižnice Juraka Fándlyho sa 1. júna konala v rámci akcie Celé Slovensko číta deťom 2016 beseda so spisovateľom

 Jánom Čápkom, s ktorým si deti čítali hádanky, riešili rébusy, prešmyčky.