Ing. Zdeňek Friedrich AKO ŽLTÉ VLAKY VZKRIESILI KOMÁRŇANKU. Prezentácia knihy 8.2.2023 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho.

07.02.2023 14:59

Žlté vlaky.pdf (1810427) - pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň,

srdečne vás pozývame v stredu, 8. februára o 17.00  na prezentáciu knižnej novinky autora Ing. Zdeňka Friedricha spojenú s autogramiádou.

 

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/