Čitateľský klub v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

28.03.2022 17:00

rozprávanie o knihe_marec.pdf (965479) - pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň milí priatelia,

chcete sa stať členmi čitateľského klubu?

Srdečne vás pozývame dňa 28. marca o 17.00 do knižničnej čitárne, kde si pri kávičke môžeme podebatovať o prečítaných knihách.

 

Tešíme sa na vás.

S úctou,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk