Čitateľský klub v Knižnici Juraja Fándlyho 26.9.2022 o 17:00

26.09.2022 17:00

o knihe pri káve_september.pdf (642744) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

po prázdninách opäť štartuje pravidelný čitateľský klub pre všetkých, ktorí radi čítajú a aj sa radi o prečítanom rozprávajú.

Pozývame vás v pondelok, 26. septembra o 17.00 do čitárne.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava