Bohumil Chmelík: démon kýs`- Literárno-hudobné podujatie v západnom krídle radnice 22.3.2017

22.03.2017 17:00

 

Duchovná poézia Bohumila Chmelíka

                V stredu 22.marca 2017 v historických priestoroch trnavskej radnice pokračoval cyklus literárno – hudobných podujatí Včera, dnes a... Svoju básnickú skladbu s kraskovsky zvoleným názvom démon kýs´ sugestívnou interpretáciou predstavil  autor Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. Publikácia vyšla v limitovanej sérii vo Vydavateľstve TIRNA. Časť nákladu je číslovaná od 1 do 100 a podpísaná autorom. Pridanou hodnotou je grafický list vložený do každého výtlačku.

                V prvej časti prezentovanej básnickej skladby autor analyzuje zložité situácie v súčasnej spoločnosti a naznačuje riešenia morálnych kríz. Druhú časť venuje východiskám a návratom ku kresťanstvu až k staroslovienskemu obdobiu.

                Na interpretovaný text nadviazal  literárnou reflexiou Pavol Tomašovič, tajomník trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Divákov v západnom krídle trnavskej radnice prizval zamyslieť sa nad sebou  a odhodlať sa žiť v tejto dobe s nádejou.

                V samostatných príhovoroch autorovej dcéry Sabíny Blažovej, riaditeľky Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity PhDr. Zuzany Martinkovičovej a poetky Zlaty Matlákovej odzneli žičlivé želania, ale i podnety na zamyslenie sa nad životnými hodnotami.

                Hudobník Štefan Slezák hrou na gitare a spevom dotvoril  hĺbavú poéziu i rozprávanie ostatných účinkujúcich. V jeho repertoári bola aj autorova zhudobnená báseň.

                Prof. MUDr. Bohumilovi Chmelíkovi vyšla v roku 2003 zbierka básní V šere ticha a neskôr Sedem textov. Dlhodobo sa  zaoberá životom i tvorbou sochára a výtvarníka Jána Koniarka, podľa ktorého je pomenovaná trnavská galéria. Spolu s fotografom, vysokoškolským pedagógom Štefanom Blažom sa tiež  podieľa na monografii Sochár Ján Koniarek ( 2007). Divadelná hra Záhrada spomienok Jána Koniarka bola inscenovaná aj Divadle Jána Palárika v Trnave.

                Na príprave a realizácii podujatia sa podieľali Mesto Trnava, Klub priateľov Trnavy a trnavská odbočka Spolku slovenských spisovateľov.

 

                                                                                                                                              Zlata Matláková