Bohumil Chmelík: démon kýs`- Literárno-hudobné podujatie v západnom krídle radnice 22.3.2017 o 17.00 h

22.03.2017 17:00

Mesto Trnava, Klub priateľov a odbočka Spoloku slovenských spisovateľov

pozývajú

22.3.2017 o 17.00 h 

démon kýs`

Západné krídlo trnavskej radnice,

Radnica, Hlavná 1 Trnava

V rámci voľného cyklu literárno – hudobných podujatí Včera, dnes a ...bude prezentovaná  rovnomenná báseň Bohumila H. Chmelíka, ktorá vyšla vo vydavateľstve Tirna v limitovanej edícii, koncom minulého roka. V programe popri autorovi, ktorý prednesie svoje text vystúpi s literárnou reflexiou Pavol Tomašovič a hudobne hrou na gitare program obohatí Štefan Slezák. Vstup na podujatie, ktoré niekoľko rokov mapuje a reflektuje autorskú tvorbu na pozadí spoločensko-kultúrnych reálií je voľný.

V rámci voľného cyklu literárno – hudobných podujatí Včera, dnes a ...bude prezentovaná
 
rovnomenná báseň Bohumila H. Chmelíka, ktorá vyšla vo vydavateľstve Tirna v limitovanej
 
edícii, koncom minulého roka. V programe popri autorovi, ktorý prednesie svoje text vystúpi
 
s literárnou reflexiou Pavol Tomašovič a hudobne hrou na gitare program obohatí Štefan
 
Slezák. Vstup na podujatie, ktoré niekoľko rokov mapuje a reflektuje autorskú tvorbu na
 
pozadí spoločensko-kultúrnych reálií je voľný.V rámci voľného cyklu literárno – hudobných podujatí Včera, dnes a ...bude prezentovaná
 
rovnomenná báseň Bohumila H. Chmelíka, ktorá vyšla vo vydavateľstve Tirna v limitovanej
 
edícii, koncom minulého roka. V programe popri autorovi, ktorý prednesie svoje text vystúpi
 
s literárnou reflexiou Pavol Tomašovič a hudobne hrou na gitare program obohatí Štefan
 
Slezák. Vstup na podujatie, ktoré niekoľko rokov mapuje a reflektuje autorskú tvorbu na
 
pozadí spoločensko-kultúrnych reálií je voľný.