Adrián Kobetič: Mesto a umenie vo verejných priestoroch. V záhradnej čitárni v KJF v Trnave 7.6. 2023 o 17:00

07.06.2023 17:00

mesto a umenie vo verejných priestoroch.pdf (799779) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

 

od roku 2021 má mesto Trnava mestského kurátora. Stal sa ním absolvent študijného odboru dejiny a teória umenia Adrián Kobetič, ktorý je nielen historicky prvým mestským kurátorom v Trnave,  ale aj na Slovensku.

Jeho úlohou je starať sa o existujúce umelecké diela mesta, mapovať ich, zabezpečovať ich prezentácie či reštaurovanie. V rámci cyklu Mesto a knižnica prijal pozvanie našej knižnice na prednášku na tému Mesto a umenie vo verejných priestoroch. Veríme, že vás jeho rozprávanie, ktoré bude hudobne dopĺňať Ľubomír Konečný, zaujme.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

7. jún o 17.00 - záhradná čitáreň

 

Srdečne všetkých pozývame!

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/