Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - stretnutia so spisovateľmi