ZM: Príbeh potvrdený žalmami (Literárny týždenník 11-12, 23.3.2016)