Zlata Matláková: Zastavenie umožňuje počuť i Šepot (Literárny týždenník č. 43 - 44 / 21. december 2016)

Zastavenie umožňuje počuť i Šepot

           

 

            Podvečer 7. decembra 2016 patril v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave poézii. Básnik Štefan Kuzma uviedol medzi čitateľov svoju ďalšiu básnickú zbierku Šepot. Celé podujatie bolo doznievaním projektu Trnavská poetika 2016. Súbor Kuzmových básní z vydavateľstva Georg  preložil do angličtiny írsky básnik John Minahene.

            Podľa Milana Richtera túto zbierku charakterizuje vyváženosť reality a sna, úderu a pohladkania, vyváženosť prázdnoty dní a plnosti viery i toho prežívaného.

            Moderátor podujatia, Pavol Tomašovič, tajomník Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, využil zvláštnu esenciu predvianočného obdobia a pripomenul plynúce dni, ktorými kráčame spoločne i sami priestorom v čase; ako dobré je po prejdených úsekoch zastať, pozrieť sa za tým, čo sme prešli a vytvorili. Ako sa potrebujeme stretnúť a porozprávať , započúvať sa, či niečo v nás neškrípe, ale aj v snahe sprostredkovať nepredmetné. Tomašovičovo sprievodné slovo bolo voľným pokračovaním jeho diskusného príspevku na septembrovom Kongrese slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach, v ktorom upozornil na to, ako sa jednotliví spisovatelia vymedzili voči ostatným, rozdelil sa na spolky, asociácie, kluby, združenia. Tí, ktorí sa nezaradili, kráčajú zatiaľ sami pod plášťom nezávislosti a slobody. Každý v presvedčení, že patrí k správnym svedkom a používateľom slova.

            Verše Štefana Kuzmu na prezentácii Šepotu, neboli dokazovaním autorovej pravdy. Vyžarovala z nich snaha dorozumieť sa, pripomenúť symboly, ktoré zvykneme oprašovať azda už len počas sviatkov či v bezradnosti.

            Početné publikum na tomto podujatí tvorili členovia Spolku slovenských spisovateľov, SC PEN, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, trnavského Klubu Bernolák i Klubu priateľov Trnavy, Fóra humoristov pri Knižnici J. Fándlyho, zástupcovia printových médií i samospráv. Hudobná produkcia bola v réžii známeho trnavského gitarového tandemu Paľo Opatovský - Laci Pagáč.

 

                                                                                               Zlata Matláková