Zlata Matláková: Vrúcnosť a naliehavosť. (recenzia o knihe Gabriely Spustovej: Ruptura cordis) In: Literárny týždenník, ročník XXXV, 22.12.2022, dvojčíslo 41-42, s. 17

Gabriela Spustová Izakovičová

RUPTURA CORDIS  Puknuté srdce

Suchá nad Parnou: RUAH 2022, 1. vyd.128 s.,

ISBN 978-80-89604-79-1

e-pub 978-80-89604-80-7

 

Vrúcnosť a naliehavosť

                        ZLATA MATLÁKOVÁ

 

            V zbierke ako prvá dostáva zelenú téma zúžená na tretí kovidový rok. Autorka sa zameriava na obdobie od Vianoc do Veľkej noci, keď sa zotavovala z ťažkého kovidového zápalu pľúc. „Hovorí v náznakoch, tak ako jednotlivé obrazy v čase prichádzali,“ dozvedáme sa zo stručnej poznámky na obálke knihy a spomienkovo sa vraciame do inkriminovaného času. Boli sme jeho súčasťou. Rýchlo sa meniaci svet sa vtedy zastavil. G. Spustová sa rozhodla hneď v úvodných básňach predostrieť myšlienky o „vysilenej Zemi a spoza mreží domácej izolácie pripomínať: zase nie sme spolu.“  Z knihy na nás dolieha ťaživosť, a zároveň náznak predurčenia. Všetko, čo sa udialo, môže mať hlbší zmysel. Únava, osamelosť, neistota, strach a bezmocnosť?  Spustnutý svet dokáže Spustová odkloniť od zúfalstva a odvážne reaguje na spoločenské pomery. Apelatívne a jasnozrivou optikou poukazuje na účelovú manipuláciu s ľuďmi: už nás nestrašte!/ časy sú už vydesené dosť!  V tomto zmysle sú v prvej kapitole slovami a výrazmi  z pandémie aktualizované myšlienky potvrdzujúce blízkosť s prijímateľom poézie. V protiklade s Alfou, Omegou, Omikronom je tlkot sŕdc symbolických anjelov so štítmi. Jedným z nich je i autorkin brat – lekár. Báseň s posolstvom o tomto vzťahu pripomína viackrát literárne spracované súrodenectvo  v poetickom diele Hany Koškovej. Každý tŕň v zbierke má skúsenostné pomenovanie. Absurdná doba prináša absurdné súvislosti: R – O – R (rúško, odstup, ruky) môže pripomenúť Čapkovu drámu R. U. R. Obidve skratky majú spoločného menovateľa: varovanie. Prirodzenou súčasťou prvej kapitoly Cor et corona – Srdce a koruna sú výrazy lockdown, home oficce, karanténa, hoaxeri, germicíDNA lampa schopná ničiť...

            I keď je Ruptura cordis Puknuté srdce síce smutným svedectvom nedávnych čias s presahom do dnešných dní, vrátane vojny v susednom štáte , keď prúdia hranicami tisíce odídencov, predsa len cítiť pozitívnu energiu z odhodlania čeliť chorobe i vojnovému konfliktu. „Autorka zachytáva duchovný rozmer čias a ich boj so silami zla, čo počas oboch rán prebiehal a prebieha  v ľuďoch i udalostiach,“ uvádza text na obálke knihy.

            Zbierka obsahuje aj výber z veršov z niektorých predchádzajúcich súborov básní: Elégie o Sedembolestnej  (elegické distichá, 2016); Človiečik (tercíny zo zbierky Erby brehov, 2019);  Sonety slobody (sonetový veniec zo zbierky Sonety, 2012); Talitha cum! Dievča vstaň! (2018);  Silencium (2018). Nachádzame v nich prežitú a nanajvýš precítenú tému materstva ( autorka s manželom Petrom vychovali šesť detí) i nemenej dôležitú tému duchovnosti a pevnej viery potvrdenú aj absolvovaným štúdiom náboženstva a etiky na CMBF Univerzity Komenského. Akademické vzdelanie na ďalších univerzitách zavŕšila G. Spustová doktorátom z filozofie. A hoci sa už dlhšie obdobie stará o chorú mamu a sestru, jej poézia nie je pokusom o únik z náročného prežívania, nepredstiera, že sa mnohé nestalo. Naopak. Predostiera nádej  sústredenú najmä vo viere.

            Absolútne súzvučne pôsobia ilustrácie akademického maliara Jozefa Ilavského. Prezentuje sa výberom z cyklov Bio impulz, Rašenie, Mikrosvet, Štruktúry a znaky doplnené samostatnými  výtvarnými opusmi Proti prúdu Matka s dieťaťom.

            Gabriela Spustová založila a je zodpovednou administrátorkou on-line literárnej revue  Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov s názvom Trnavský literárny almanach.

 

In: Literárny týždenník, ročník XXXV, 22.12.2022, dvojčíslo 41-42, s. 17