Zlata Matláková, recenzia knihy Mosty z medailí (zost. Peter Horváth, Zdenko Šimko)

Mosty z medailí

            je názov publikácie venovanej sochárovi a medailérovi Williamovi Schifferovi. Ojedinelá kniha dotvorená starostlivo vybratými ukážkami z umelcovej rozsiahlej korešpodencie a archívu vznikla zo spomienok takmer päťdesiatich významných osobností žijúcich na  Slovensku i v zahraničí. Postarali sa o to zostavovatelia Peter Horváth a Zdenko Šimko. Rozsiahly súbor dokumentov vyšiel ešte v r. 2007 v trnavskom vydavateľstve Tirna. Jeho súčasťou je tiež podrobný prehľad biografických údajov, chronologicky zostavený zoznam tematických a portrétnych medailí,  plakiet a iných výtvarných diel. Informácie o významnejších výstavách sú zaujímavé, ale podstatná časť Schifferovej  umeleckej tvorby je v súkromných zbierkach v USA, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Izraeli, Maďarsku, Rusku, Ukrajine, Česku a na Slovensku. Jeho diela boli dražené v aukčných sieňach Sotheby, Soga a i. Esenciu hodnovernosti ilustračne dotvára rozsiahla obrazová príloha. Editor a grafik Jozef Šelestiak ilustroval knihu množstvom fotografií medailí a plakiet. Tento významný vydavateľský počin sa stal znova aktuálny na viacerých podujatiach venovaných nedožitému maestrovmu jubileu. V minulom roku totiž uplynulo 100 rokov od jeho narodenia a na viacerých podujatiach Západoslovenského múzea venovaných tejto udalosti kniha prežívala svoju renesanciu. O to viac, že metaforický most z medailí sa aj vďaka kurátorke Simone Jurčovej preklenul od číslice 100 k cifre 460 spájanej s tohoročným jubileom Múzea knižnej kultúry v so stálou expozíciou venovanej Williamovi Schifferovi. 

            Táto kultúrno-historická architektonická stavba je  známa skôr pomenovaním Oláhov seminár. Podľa dostupných informácií na portáli cestovného ruchu pre Trnavu a okolie , ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh dal v roku 1561 postaviť bohoslovecký seminár a kolégium. Ešte nedokončená renesančná stavba však o päť rokov nato vyhorela pri požiari. Budovu síce opravili, no už viac neplnila funkciu seminára. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola zrekonštruovaná a Západoslovenské múzeum v nej zriadilo Múzeum knižnej kultúry. Jedným zo súborov vystavených predmetov ponúka priblíženie životnej a umeleckej dráhy W. Schiffera, ktorý sa pred vyše sto rokmi narodil vo Zvončíne pri Trnave. Ako dvadsaťročný sa začína venovať herectvu. Úspešne. Stal sa členom Slovenského národného divadla v Bratislave a Slovenského ľudového divadla v Nitre. Po skončení vojny odišiel do Paríža, kde prekvapivo vyštudoval sochárstvo na École des Beaux – Arts.

Zostavovateľ Peter Horváth v kapitole Umelec so životným optimizmom vyslovuje domnienku, že maestro možno prišiel o mnohé príležitosti byť autorom série lákavých pamätných mincí, lukratívnych razieb pamätných medailí pre svetové firmy a bohatých investorov, ale stvoril svet z medailí, ktoré predstavili slovanský a slovenský svet umenia, vytvoril súsošie sv. Cyrila a Metoda pre Rím, reliéf generála Milana Rastislava Štefánika pre Paríž, múdreho bratislavského rabína Chatama Sófera, prekrásny portrét pre svojho spolupútnika sv. Otca Jána Pavla II., či minci podobný symbol razený ako pamiatka na  slovanského barda Jána Hollého, generála Charlesa de Gaulleho, kardinálov Jozefa Tomka a Jána Chryzostoma Korca, matky Terezy a desiatky iných osobností. Ale rovnako s láskou vytvoril aj konvolút desiatok portrétnych medailí pre svojich priateľov vrátane Petra Horvátha, historika, muzeológa, autora publikácie Malý slovár trnafsko-slovenský, knihy Pod krídlom Fortúny, tiež spoluautora Dejín Trnavy a viacerých ďalších kníh, ktorý 21. januára 2021 zomrel vo veku 77 rokov.

                                                                                               Zlata Matláková

 

In:  Literárny týždenník: č. 9 – 10/ 2021, ročník XXXIV, 17. marec 2021, s. 15