Zlata Matláková: Poetická bodka za letom v Trnave. In: Literárny týždenník, 2021, roč. XXXIV., č. 31-32, s. 2

Poetická bodka za letom v Trnave

 

            Rozlúčka s literárnym letom v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave,  vo štvrtok 16. septembra 2021, mala podobu prezentácie šiestej básnickej zbierky poetky a hudobnej publicistky Ruženy Šípkovej. Autorka, členka Spolku slovenských spisovateľov a Fóra humoristov domovskej KJF, v plnej miere naplnila očakávanie niekoľkých desiatok prítomných čitateľov.  Nevšedné texty s takmer zraňujúcou sebairóniou a aforistickou pointou interpretovala členka Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, Margaréta Partelová.

            Poviedku s esenciou autorkinho detstva prečítala moderátorka podujatia Alena Beňová a  následne predstavila Petra Stojku z grafického štúdia Libros, ktorý je v Trnavskej hudobnej spoločnosti vedúcim sekcie blues. Vyzvala ho, aby bubeníckymi paličkami aktuálnu zbierku Ruženy Šípkovej MOJE SRDCE HRÁ NA ROZLADENÝCH BICÍCH, uviedol medzi čitateľov.  O pôsobivé gitarové vstupy podujatia, organizačne začleneného do cyklu Trnavské kontexty, sa postarala Lenka Bučková z trnavskej súkromnej ZUŠ Gaudia.

 

                                                                                               Zlata Matláková

 

In: Literárny týždenník, 2021, roč. XXXIV., č. 31-32, s. 2