Zlata Matláková: Jubilujúca poetka „staršia o pár slov“ (recenzia Literárny týždenník č. 25-26/2018, ročník XXXI, 4. júl 2018)

              

Autorka niekoľkých básnických zbierok a kníh pre deti Beáta Vargová Kuracinová, vložila do každého súboru básní Beztebie (2016) záložku s pojednaním o zmysle poézie v čase, keď najväčšie bremená mnohých z nás zohýbajú až k zemi. Ťažko sa zodvihnúť, pozrieť hore, uvidieť v temnote znova slnko. Vtedy je dobré napojiť sa akýsi pocit ľudskej súdržnosti. Každému sa to stalo alebo stane, každý je v tom najhoršom sám. Ak však pocíti, vytuší v tom najhlbšom bode svojej existencie svetielko, stebielko, ktorého sa môže chytiť, ľudské spolubytie, vlnenie, čo z hĺbky vedie k brehu, je zachránený. Ak je aspoň trochu tým stebielkom poézia, ktorá slzy vynesené z čierňavy na slnku mení na dúhu, tak to všetko má zmysel.

                B. Vargová Kuracinová (1948)sa narodila a žije v Trnave. Debutovala básnickou zbierkou básní Pohladenie (Smena, 1975). Nasledujúca kniha veršov vyšla pod názvom Náručie (Smena, 1978). Vyvolala literárnu polemiku v piatich pokračovaniach medzi Vojtechom Mihálikom a Viktorom Kocholom v roku 1979 v časopise Romboid a týždenníku Nové slovo. Tretia básnická zbierka Starší o pár slov (2008) vyšla po niekoľko desaťročnom odmlčaní vo vydavateľstve Errata. V roku 2012 sa limerikmi (päťveršovými poetickými útvarmi známymi už v antike) v trnavčine spoluautorsky podieľala na knihe Pot tú našu vežu s Jankou Blaškovou (HKSP).

                V tvorbe pre deti debutovala Lienkou Snehulienkou (HKSP 2015). V tomto kalendárnom roku vydala bedeker pre deti s názvom Oci, mami, poďte s nami v pátraní za záhadami, ktorý je pre Trnavu nanajvýš aktuálny. Vročením 2018 pripomína 780. výročie získania výsad tohto slobodného kráľovského mesta. Originálny nápad prepojenie dvoch bystrých detí a drona s kamerami umožňuje čitateľom uvidieť aj to, čo je v meste niekedy skryté. Autorka zaznamenáva spoločenské podujatia späté s históriou a dopĺňa ich informáciami o inštitúciách a spoločenských zariadeniach. Nejde o ich výpočet, ale o nezastupiteľný význam v minulosti i súčasnosti (univerzita, divadlo, knižnica, Spolok sv. Vojtecha, archív, galéria, vodárenská veža i ďalšie historické objekty). Architektonické skvosty autorka dopĺňa osobnosťami svojím životom spätými s Trnavou ( A. Bernolák, M. Harminc a iní). V publikácii nachádzame viaceré presné fakty, napríklad erb mesta, alebo počet schodov na mestskej veži. Iné sú podnetom pre vlastné pátranie (Immaculata). Autorka citlivo zaznamenala aj informácie o sakrálnych stavbách, ktoré sú miestom stretania Trnavčanov s príslušnosťou ku katolíckej a evanjelickej viere. Nechýba zmienka o dvoch synagógach. Bedeker je ilustrovaný fotografiami trnavskej legendy vizuálneho umenia Blažejom Vittekom. Zábery sú nanajvýš aktuálne a zároveň potvrdzujú históriu mesta. Turistického sprievodcu Trnavou pre deti graficky a technicky upravil a pripravil do tlače Jozef Šelestiak vo vydavateľskom družstve TIRNA.

                B. Vargová Kuracinová sa venuje aj hudbe. V roku 2014 vydala CD nosič s autorskými piesňami, vlastným sprievodom na gitaru a spevom Kde nájdem to nebo. Ako gitaristka, skladateľka a speváčka sa podieľa na hudobnej produkcii desiatok kultúrnych podujatí v rodnej Trnave i s presahom na Slovensko a Česko.

               

 

                                                                                                                              Zlata Matláková

 

Publikované v Literárnom týždenníku č. 25-26/2018, ročník XXXI, 4. júl 2018