Zlata Matláková: Cezhraničný poviedkový most (recenzia knihy)

Cezhraničný poviedkový most

            Jedným z dlhodobých cieľov Jihočeského klubu Obce spisovatelů je pretrvávajúca snaha o tvorivú konfrontáciu v medzinárodnom meradle. Podľa Hanky Hosnedlovej, dlhoročnej predsedníčky tohto zoskupenia, išlo o celý rad podujatí najmä v súvislosti s hornorakúskym literárnym spolkom Netzwerk memoria. Výmenné podujatia vrátane autogramiád, besied, autorských čítaní či udeľovaní literárnych cien zavŕšili i doteraz dva spoločné poviedkové zborníky, ktoré vyšli v oboch jazykoch. Ďalšími významnými prepojeniami klubu aj v súčasnosti sú kultúrne kontakty s literárnou skupinou Arci Lettore  v talianskej Brescii, nemeckou skupinou spisovateľov z Mníchova, s česko-poľským poetickým festivalom, Medzinárodnou organizáciou ACCC, či niekoľkoročné zapojenie do podujatí organizovaných prachatickou mestskou knižnicou alebo nemeckými susedmi.

            Vydávanie spoločných publikácií komplikoval preklad z jedného jazyka do druhého. V česko-slovenskom variante pretlmočenie nie je potrebné. Po prvej, v súčasnosti ukončenej spolupráci s košickým regionálnym združením,  sa na tradičných februárových Dňoch slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach začala načrtávať nová spolupráca. Pred vyše rokom vznikla práve na tomto podujatí dohoda o spoločnej publikácii medzi domácimi organizátormi a dvoma slovenskými delegátmi Spolku slovenských spisovateľov Pavlom Tomašovičom, riaditeľom Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, zároveň tajomníkom Trnavskej odbočky SSS i spisovateľom Igorom Válekom, tajomníkom žilinskej odbočky SSS.. Výsledkom spoločného snaženia v zložitom pandemickom období je 155-stranová publikácia 7 + 7: Povídkový zborník jihočeských a slovenských autorů (Nakladatelství epika, Jindřichův Hradec, 2021).

            Autorka predhovoru, Hanka Hosnedlová charakterizuje knihu aj ako symbol čísla sedem – práve toľko je totiž autorov z českého juhu, rovnako ako slovenských literátov. Obsah tvoria súčasné poviedky  s dejovým presahom do nedávnej minulosti umocňujúcim stopu napätia, moment prekvapenia, filozofické uvažovanie pri bežných každodenných míľnikoch času, či náladovú hravosť a príslušný špecifický humor.

            Všetci štrnásti prozaici sú tí, ktorí hľadajú v snahe porozumieť sebe aj iným a prinajmenšom sa snažia chápať správanie, prejavy a situácie, v ktorých sa protagonisti nachádzajú. Nevšedne a originálne to zaznamenať, vôbec nie je jednoduché, skôr najťažšie. Farebný obal knihy so symbolickou bielou, modrou a červenou na čiernom pozadí dopĺňajú graficky výrazné slová v zmysle súčtu: sedm + sedem. Českí autori: Ladislav Beran, Stanislava Bumbová, Jana Dohnalová, Hanka Hosnedlová, Jiří Hovorka - grafik a autor obálky,  František Niedl prispeli do zborníka poviedkou; František Tylšar, súčasný predseda klubu, sa prezentuje ukážkou z knihy Záchranná brzda, vydanou aj v slovenskom preklade.

            Slovenské poviedky v publikácii predkladajú Miroslav Danaj, Štefan Kuzma, Zlata Matláková, Peter Mišák, Benjamin Škreko, Igor Válek. V snahe neschovávať sa za prísnu formálnosť Pavol Tomašovič vybral ukážku z románu Nič v krajine nikoho.

            Každého autora okrem literárnej ukážky navonok odkrýva fotografia a životopis. Zvlášť ten je u mnohých priam podnetom na napísanie príbehu, poviedky alebo novely.

            Je potrebné spomenúť informáciu autorky predhovoru a korektorky českého textu H. Hosnedlovej: „druhé kolo projektu bude realizované slovenskou stranou, samozrejme opäť za účasti juhočeských autorov“.

 

                                                                       Zlata Matláková

 

In: Literárny týždenník, roč. XXXIV, 26. máj 2021, č. 19 – 20, s. 12 - 13