Život a dielo

Ružena Šípková sa narodila 10. októbra 1977 v Myjave. Navštevovala Dievčenskú odbornú školu v Starej Turej (1993 – 1997), odbor obchod a podnikanie, v rokoch 2008 –  2013 študovala sociálnu prácu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko sv. Pátra Pia v Piešťanoch. Básne začala písať už ako jedenásťročná. Svoj úspech dosiahla v súťaži Literárna Senica. Po dlhšej prestávke začala opäť tvoriť od roku 2004, keď pochopila, že písanie dáva jej životu zmysel.

Ružena Šípková spolu s najnovšou básnickou zbierkou Moje srdce hrá na rozladených bicích vydala šesť básnických zbierok: Popoluška (2007), Nemám nič proti realite (2009), V pôvodnom znení s pilulkami (2012), Periem sa na tridsiatke (2016), Mám doma všetkých okrem seba (2018) a odbornú publikáciu Sociálna práca s klientmi so schizofréniou (2011). Svoju poéziu publikovala predovšetkým v časopisoch Slovenské pohľady, Dotyky, Vertigo, Romboid, Glosolália, Bellária, Arkádia a Myš(u)lienka, v dvojtýždenníku Kultúra, v literárnom klube denníka Pravda, v rôznych zborníkoch z literárnych súťaží a v zborníkoch Literárno-divadelnej dielne Rozhľady. Od roku 2004 do roku 2015 bola členkou Literárnej dielne Rozhľady Kultúrneho združenia národností a etník Slovenskej republiky. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od 2013). Zúčastnila sa mnohých literárnych súťaží a vo viacerých bola aj ocenená: O Cenu Slovenského učeného  tovarišstva v Trnave, Ihnátove Hanušovce, Literárne Šurany, Literárna súťaž Jozefa Braneckého v Trenčíne, Medzinárodná literárna a výtvarná súťaž Rozhľady, Kouzelný klíč/Čarovný kľúč, Rozlogi (Poľsko) a pod.. V súčasnosti sa okrem literárnej tvorby venuje písaniu článkov z kultúrnej oblasti západného Slovenska. V roku 2018 sa stala členkou literárneho klubu Fórum humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, kde je známa svojimi básničkami a humoristickými poviedkami.