Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): Vladimír Jozef Ján Roy: By zmohli sme sa.

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

Dovoľte, aby som s prianím pokojných dní uviedol báseň Vladimíra Roya.

V úcte    Bohumil Chmelík
 
Vladimír Jozef Ján Roy (17. apríl 1885, Kochanovce - 6. febr. 1936, Nový Smokovec),
bol slovenský básnik a prekladateľ, evanjelický farár.
V slovenskom literárnom kontexte predstavuje vedúceho básnika druhej vlny Slovenskej moderny.  O i., preložil libreto pre operu J. L. Bella Kováč Wieland.
 

 Vladimír Roy

By zmohli sme sa . . .

              I.

                                                                       Ján 10, 14-16

Pastierom našim si, oh Pane dobrým,

Ťa preto vzýva vďačných duší hlas,

Ťa preto hľadá s túžbou, chcením bodrým

duch;  bo nám hriešnym sľubnýs ´ nechal vzkaz,

že s nami budeš navždy, akos´ býval

i dosiaľ, sýtiac srdca smäd i hlad

tým slovom pravdy, čo nesmetie príval,

ni život jeho zhasí smrti chlad.

 

Pas prosím, Pane, stádočko to malé,

čo drahou krvou vykúpil sa raz,

            by zmohli sme sa v dielo dokonalé

a chválili  Ťa  v nebies  sláve  zas.

Modra 1925

 

                Vladimír Roy

                Peruťou súdba máva.

                Básne.   Sv. IV.   Nákladom J. G. Obetku v Uh. Skalici. 

Tlačou Daniela Pažického na Myjave.   1927.

Obálku kreslil Janko Alexy.