Výstrižky Bohumila H. Chmelíka. (Z jeho knižnice priateľom): Ján Hollý: 19 Selanka

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

Dovoľte, aby som Vám zaželal radostné, milostiplné a požehnané dni Sviatku narodenia Božieho syna a v prílohe uviedol úryvok z 19 Selanky Jána Hollého. 

V úcte   Bohumil Chmelík
 

Ján  Hollý

MILOSLAV   Selanka 19.

.....

Miloslav

Sen to zaisťe ňebol. Čujné započínali napred

Sučki brechať; na to hňeď sa tuhé blaki jahňic ozívať.

Naplašení zdvíháme tedáž hlavi, pozreme vôkol:

I zňenadála v očách jasná sa zaľiščala žára,

Až všeckích hrozná zjašeních obklíčila bázeň.

Tá dolu sa spúščá ; už i zaslícháme ochitrích

Brnčání krídel. Čisťejšé svetlo sa kam ďál

Rozmáhá i na nás bistrejšé prúhi vilévá.

A hľe v tom zďesením sa pred ustami zrázu ukáže

Od laľii krašší, sňahovéj od rúže beľejší

Mláďeneček (jak živ sem tak pekného ňevidal),

A sladkími ťešiť zlakaních hňed slovami započne:

 

Pastuchové nočné pri dobitkoch stráže vedúcí!

Strach si virazťe ze srdc,  všelikú mimo pusťiťe bázeň:

Neb veľkú já vám spolu aj všeckému budúcú

Ľudstvu radosť hlásím, že už sa ten dávno čekávan

Ďňes naroďil Spasitel ve blízkém Dávida mesťe.

Tehdi sa berťe čo skór to milé Ňemluvňa privítať;

Najďeťe ho v jaslách a malích uzavínano pľenkách.

 

Tak povedá;  i v tom do veterních zmizňe sa oblak.

Od nás hňeď všeľiká ustúpila bázeň a toľké

Zrázu na podvihlém obklíčili srdci radosťi.

Jak bi sme v ňebesách a ve hvezdnéj meškaľi sláve,

Já sem tehdi prišel z dobrú  k ťebe túto novinkú.

.....

 

Ján Hollý

SELANKY

Čítanie študujúcej mládeže Zväzok 22. Rediguje Daniel Šulc.

Preložil Ján Kostra, doslovy napísali Jozef Ambruš a Anton Popovič. Obálku a väzbu navrhol Ján Meisner. Vyšlo vo vydavateľstve Tatran, vydanie v tejto edícii prvé. 1970. Strán 192 a 16 strán obrazovej prílohy. Zodpovedný redaktor Jozef Gazdík. Vytlačili: Tlačiarenské závody Pravda, závod Bratislava, kníhtlačou. Náklad 8000 výtlačkov.