Výstrižky Bohumila H. Chmelíka. (Z jeho knižnice priateľom): Andrej Žarnov: Domov

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

Prajem Vám požehnané, pokojné a zdravé dni nového roka,

a dovoľte, aby som v prílohe uviedol báseň Andreja Žarnova DOMOV.
 
Andrej Žarnov, vlastným menom prof. MUDr. František Šubík (19. novembra 1903, Kuklov /  16. marca 1982, Poughkeepsie, New York, USA),   bol slovenský básnik katolíckej moderny, prekladateľ a lekár – patológ. 
Koncom apríla 1943 sa prof. Šubík ako lekár patológ zúčastnil v pozícii člena vyšetrovacej komisie Červeného kríža na medzinárodnom vyšetrovaní masových hrobov v Katyňskom lese. Vyšetrovanie potvrdilo, že išlo o brutálnu stalinskú likvidáciu tisícov poľských dôstojníkov, čo sa po celé nasledujúce polstoročie najprísnejšie tajilo a popieralo. Prof. Šubíl nikdy pravdu o Katyňskom lese neodvolal.
 
Na Hviezdoslavovej ulici v Trnave bola odhalená pamätná tabuľa Andrejovi Žarnovovi. 

 

Andrej Žarnov

DOMOV

 

Ty svätý obrážtek v starých Výlevoch,

ty lístok mätový, i zaschlý voňavý,

ty tichá spomienka večer vo spevoch,

môj domov jediný, sladký a boľavý.

 

To meno vábivé, breh ty korábov,

tie brehy útešné pre vlny spenené,

ty sladký spočinok nočný žeriavov,

môj domov jediný, ty meno nezmenné.

 

Ty štít môj pred víchry, lono matere,

v snoch strážny anjel môj, odmlad ty horúci,

ty klop-klop čakané, kde len som, na dvere,

môj domov jediný, časomer na srdci.

 

Andrej Žarnov

Môj domov jediný

Súborné básnické dielo  (601 strán)

Vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2007

Editorská úprava a úvod prof. PhDr. Julius Pašteka, DrSc.

Návrh obálky Miroslav Cipár

Sadzba a tlač VMV Prešov