Výstrižky Bohumila H. Chmelíka (Z jeho knižnice priateľom): 100 výročie narodenia MUDr. Antona Neuwirtha a jeho monografia Liečiť zlo láskou

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice: 

21. januára si pripomíname 100 výročie narodenia MUDr. Antona Neuwirtha      (21. jan. 1921 - 21. sept. 2004).

 Anton Neuwirth, lekár a vedec, filozof a humanista, politický väzeň pre vieru odsúdený na 12 rokov väzenia "za špionáž pre Vatikán". Vo väzení strávil takmer 7 rokov. Doma manželka so 4 deťmi. Spoluzakladateľ KDH, poslanec SNR, čestný predseda KDH, prvý veľvyslanec samostatnej SR vo Vatikáne. Doctor honoris causa Trnavskej univerzity. Mottom jeho života bolo "Liečiť zlo láskou", taký je aj názov jeho autobiografickej monografie.
Rektor "Kolégia Antona Neuwirtha" Martin Luterán:  "... bol to svätý muž, ktorý prežil život naplno napriek rôznym prekážkam, ktoré mu pod nohy kládli komunisti či mečiarovci".
 
V úcte     Bohumil Chmelík
 

 

Anton Neuwirth  Rudolf Lesňák

Liečiť zlo láskou

.....

s. 79.   Niektoré príbehy boli tragické.  Raz ma zavolali do skladu, že je tam pacient, ktorému je zle a má zbalené svoje veci. Jeden z nemocničných veliteľov nariadil, že si má zobrať svoj batoh a ísť do nemocnice. Hovoril som, že to nevydrží, že treba priniesť nosidlá. Veliteľ nesúhlasil a nútil toho pacienta ísť, až pokým uprostred dvora neodpadol. Zaniesli sme ho do nemocnice, dal som mu injekciu, bol to začínajúci edém pľúc, a prebral sa z toho. Jeden dozorca ma však upozornil, že tomuto človeku nemám vychádzať v ústrety, lebo je to bývalý eštebák, alebo policajt, ktorý zabil svoju ženu. O nejakú hodinu ma volali, aby som prišiel urobiť s ním poriadok, lebo nadáva, hreší, preklína. Prišiel som a dôrazne som mu povedal, že si neprajeme, aby takto hovoril. Trochu sa uspokojil a po chvíľke ma poprosil, aby som mu prepáčil, že už to robiť nebude. Posadil som sa k nemu, dal som mu nejaké lieky a on začal hovoriť svoje celoživotné vyznanie. Zakrátko celkom pokojne a ticho zomrel, no chvíľku pred smrťou, prv než mi všetko vyrozprával, spýtal sa, či mu môže Pán Boh odpustiť. Povedal som mu, že celkom iste.

            Usilovali sme sa každého pacienta, ktorý bol v nebezpečenstve života, priviesť k vzbudeniu ľútosti s krátkou prípravou na smrť. Všetci to prijímali s vďakou. V tom zmysle som viedol a inštruoval aj mojich ošetrovateľov. A tak ani jeden pacient na mojom oddelení nezomrel bez možnosti takejto ľútosti.

.....

s. 82.   Nemôžem začať inak ako kľúčovou otázkou celej tejto druhej kapitoly: Ako sa ti potvrdila a najmä vo väzenskej praxi osvedčila správnosť i funkčnosť zásady „premáhať zlo dobrom“?

  Naozaj som nevidel inú možnosť – ani ako „pracovnú metódu“: nie len slovom, ale hlavne skutkom dokazovať, že človek nie je zlý, že nie sme tu na to, aby nenávidel (ani komunistov), ani aby im škodil za to, že je zavretý. Tým chcem nepriamo poukázať na defekt dobra toho systému, ktorému oni slúžili. U spoluväzňov to vlastne bolo to isté: u politických preto, že oni krajne nenávideli komunizmus, u tých ostatných preto, že ich chytili. Išlo o to – vydať svedectvo o tom, že aj tu sa dá žiť bez nenávisti.

.....

 

Anton Neuwirth

Rudolf Lesňák

Liečiť  zlo  láskou

Životné osudy, spomienky a vyznania lekára,

politického väzňa, mysliteľa a diplomata 

Antona Neuwirtha       

---------------------   

Zostavovateľ, editor, spoluautor

a zodpovedný redaktor monografie

RUDOLF LESŇÁK

KALLIGRAM, spol. s r o.,  Bratislava  2001

Prvé vydanie. Počet strán 248

Na obálke: Ladislav Záborský: Najmilosrdenejší Samaritán

Vytlačila Tlačiareň Svornosť, a. s., Bratislava