Výstrižky Bohumila Chmelíka (z jeho knižnice priateľom): Teofil Klass: NAJBLIŽŠEJ K TAJU

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

Dovoľte, aby som v covidovom  projekte "výstrižky" 

predstavil sonet Teofila Klasa zo sonetového venca "Najbližšej k taju".
Teofil Klas, vlastným menom  Jozef Zavarský (1940 v Trnave)
 je slovenský básnik a prekladateľ.
"Vrcholom jeho  tvorby je sonetový veniec - Najbližšej k taju -, ktorým Teofil Klas potvrdil svoje majstrovstvo  a talent vnímať hlboké duchovné súvislosti v hutnom, zovretom básnickom tvare."
Teodor Križka
"... a želať čitateľom , aby mali pri čítaní týchto Klasových klasických veršov taký krásny a dobrý zážitok, aký mal pri ich čítaní pisateľ týchto riadkov, a aby sa ním približovali stále viacej k Tej, ktorá nás môže najviac priblížiť k Bohu. To bude i najkrajším a plne zaslúženým vencom pre autora tejto prekrásnej sonetovej koruny."     Viliam Turčány
V sobotu 21. nov. bola ukončená trnavská Novéna, deväťdňová pobožnosť k úcte Panny Márie Trnavskej, 
V úcte   Bohumil Chmelík
 
 

Teofil Klas

NAJBLIŽŠEJ  K  TAJU

„sonetový veniec“, úvodný sonet

 

Korunou slávy v človečenstve ovenčená,

pohýnaš v odovzdaní, Panna, dejiny.

Boh dožičil ti prísť a ostať bez viny

v ťarchavom, zretom vene tohto vyznačenia.

 

Ty Syna počala si z Ducha, gratia plena,

oddane prijmúc rolu matky-dievčiny.

Nám Prostredník tak s tebou vzišiel jediný,

ratolesť novej zeme, novej éry zrenia.

 

Kto s tebou rastie, vzopäl hrádzu dileme

odvekých ľudských mámení a blahých hnutí,

rozpoznal čaro nemať srdce kamenné.

 

Blažíš nás, Panna, keď sa k tebe vinieme,

uhrievaš čistou nehou priestraň našich pútí,

rozlievaš splna srdca Božie pramene.

 

Teofil Klas  Najbližšej k taju

Vydavateľ DAKA, Tajovského 1,  81104 Bratislava

Rok vydania 1993

Redaktor Peter Haťapka

 

Tlač z dodaných predlôh Express Print, s.r.o., Bratislava

Illustrations and desing Martin Kellenberger 1993

Epiloque Viliam Turčány  1993

Kniha vyšla  s finančným príspevkom štátneho fondu kultúry