Výstrižky Bohumila Chmelíka (z jeho knižnice priateľom): Ján Haranta: Advent v meste

 

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:

 

Dovoľte, aby som Vám zaželal požehnané a radostné adventné dni

a predstavil báseň Jána Harantu.   V úcte   Bohumil Chmelík
 
Ján Haranta (1909Turzovka – 1983Svinná), 
katolícky kňaz, slovenský básnik a prekladateľ. Predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny.
 

Ján Haranta   ADVENT  V  MESTE

 

Zďaleka došla sem púť unavených vekov.

Znie z chrámov Rorate zas v mraznom dychu zimy

a ľudia volajú v modlitbách rečou mäkkou,

že kde je Mesiáš, čo vládnuť má nad nimi?

 

Dávno už nad zemou tie preniesli sa divy.

Premnohí prijali, lež koľko neprijíma,

že Kráľ ten túžený je taký žiadostivý

sa v srdciach narodiť jak vtedy: jasle, zima...

 

A preto v advente plačú vždy naše chrámy

a básnik z Proroka sa učí šepmo slová:

že niekde za mestom, na slame, za jasľami

sa sveta Spasiteľ má narodiť var´ znova.

 

Ján Haranta

SPOLU  V  ZEMI  POŽEHNANEJ

Súborné vydanie básnických zbierok  (470 strán)

Vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2006

Vydanie prvé

Vybral, edične pripravil Július Pašteka

Návrh obálky Miroslav Cipár

Sadzba a tlač VMV Prešov