Výstrižky Bohumila Chmelíka (z jeho knižnice priateľom): Mikuláš Šprinc.Príď: Pane Ježišu, a ostaň s nami

V čase covidového nepokoja posiela Bohumil Chmelík priateľom výstrižky z textov kníh svojej rodinnej knižnice:
 
Mikuláš Šprinc
(* 30. november 1914Krompachy – † 31. máj 1986BorromeoOhioUSA)  
 slovenský básnik, predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny, prozaikesejistaredaktorprekladateľkatolícky kňaz a pedagóg.
Od roku 1943 bol redaktorom mesačníka Kultúra. Bol tiež riaditeľom Slovenskej katolíckej akadémie v Bratislave. V roku 1945 emigroval do zahraničia. Najprv pôsobil v Ríme, potom v roku 1946 odišiel do USA, kde bol tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov. Spolu Karolom Strmeňom a Jánom J. Lachom založil v roku 1954 časopis Most, ktorý sám redigoval takmer 30 rokov.1957 sa stal profesorom jazykov a filozofie umenia v Borromeu, kde žil až do svojej smrti.
 

Mikuláš Šprinc

Príď, Pane Ježišu, a ostaň s nami

 

Príď, Pane Ježišu, a ostaň s nami:

v adventnom venci poblikáva sviečka.

Prichádzaš večer, prídeš na svitaní,

keď sa nám v duši otvárajú viečka.

 

Príď, pane Ježišu, veď naša túžba blčí,

nad nami tvoje fialové oblaky.

Nádej už tichú radosť nazamlčí,

príchodu tvojho neomylné náznaky

 

Vianočná hviezda jasá

a v srdci ticho zadrieme.         

Nevýslovná je Božia krása,

Pachoľa v jasliach na sene.

 

Advent je túžba, Vianoce sú večné.

Kristus Pán včera, dnes i naveky.

Nebo je čisté, horia hviezdy mliečne

a blízko je raj ďaleký.

 

Mikuláš Šprinc

DO VEČNA TEČIE MOJA RIEKA

Súborné vydanie básnických zbierok  (780 strán)

Vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2003

Vydanie prvé

Vybral, edične pripravil Július Pašteka

Grafická úprava Miroslav Cipár

Sadzba a tlač VMV Prešov

.