Trnavská poetika 2017 - ročenka trnavských autorov (recenzia Zlatka Matláková, Literárny týždenník 7-8/2018, 28. február 2018)

Ročenka trnavských autorov

 

Podľa slov editora Pavla Tomašoviča, tajomníka Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, v poradí druhá literárna ročenka s názvom Trnavská poetika 2017, obsahuje projekty zamerané jednak na zachovanie kultúry slova, jednak zachytáva stopy stretnutí, prostredníctvom ktorých autori upozornili na hĺbku a chvenie ducha tohto mesta.

Bezmála 150-stranovú publikáciu tvoria básne, poviedky, aforizmy, eseje, úvahy, rozhovory a recenzie sedemnástich autorov. Zborník nadväzuje na snahu udržiavať tvorivé prostredie bez striktného zatriedenia do spisovateľských organizácií a spolkov. V dobe individualizmu je Trnavská poetika 2017 dokladom možnej spolupráce nielen literárne tvorivých ľudí, ale aj združení a inštitúcií v tomto meste, napr. Klubu priateľov Trnavy, Knižnice Juraja Fándlyho, knižnice Trnavskej univerzity, Divadla Jána Palárika, Galérie J. Koniareka a ďalších.

Ročenku dopĺňajú fotografie jubilujúceho Blažeja Vitteka, považovaného za legendu trnavského vizuálneho umenia.

 

                                                                                                              Zlata Matláková

(Publikované v Literárnom týždenníku 7-8/2018, 28. február 2018)