Tomašovič, Pavol: Nepodriadiť demokraciu zisku. Literárny týždenník 37-38 z 30. 10. 2019