Stretnutie detí so spisovateľom Petrom Karpinským: Ako sme s Ťukťukom Ťukťukovali, 23.1.2017 v Knižnici Juraja Fándlyho