Rytierovi a pevcovi Viliamovi Turčánymu (Gabriela Spustová Izakovičová , február 2018, k 90. narodeninám V.T.)

Rytierovi a pevcovi Viliamovi Turčánymu

Gabriela Spustová Izakovičová

(február 2018)

 

Už keď si preskakoval Jarky v kraji

Mliekom ti boli dávni pevci

Tak ako hviezda priviedli ťa

K anjelskému spevu

 

S Dantem si padal

V peklá komédie

V toku sa topil unášaný prúdom

No omámil ťa neapolský svit

A čarom svojím kráska Siena

 

V ľúbostných sonetoch a premenách

Čo Ovídius tkal

Ukotvil si sa kotvou

By ťa neunášal prúd

sveta, čo láka

ľúbych pocestných

 

Vzlietol si s Félixom

Vnorený do slov velikánov

No na vavrínoch slávy

Nezaspal si opojený

Lež prácou posvätil si

Preúžasné dary múz

 

Pre mieru času nadchnutý

Záhradkou krásnou očarený

Čo zanechal nám Hollý Ján

 

Danteho trubadúri zobrali ťa na výlet

Hýčkaný vôňou Provensálska

Petrarchov vavrín na hlave ti

Leží ešte dnes

 

Vonná a trpká oliva ti zachutila

A Michal anjel povodil ťa

Po mesačnej noci

 

Aj pieseň swahilská

Ťa pohladila rukou

Matky Afriky

Stal si sa mostom

Mostom svojich ciest

 

Ponad tie vody

Ponad voľné polia

Padajú listy

Z ďalekých končín

Do rodného Parnasu

 

Priznávaš

Zmámili ťa tie zvodné krivky

Venuší Vladárových

Ľúbostné verše

Jasné, sladké vlny

I váza puknutá

 

A brat tvoj Dante

Povodil ťa po očistci

A vo veršoch ti ukázal aj raj

Až tlieskala ti Scena Illustrata

A spolu s celým Talianskom

Aj švačiarsky Merligen

Bo kniha tvoja skvost je jagavý

 

I Brighton anglický

Vzdal poctu tvojim veršom

Básní latinských

 

Amerika titul pravzácny

Ti položila k nohám

Drahý doktor Slova vzácneho

 

I národ tvoj si uctil svojho básnika

Už pri kolíske tvojich múz

Skladal ti holdy

A k slávam pridal honor

Aj sám prezident

 

Nech svieti hviezda nášho poetu

Čo zapísal sa dielom

Medzi velikánov čias

 

No na vavrínoch slávy

Nezaspal si opojený

Lež prácou posvätil si

Preúžasné dary múz

 

S Vergíliom vybral si sa

Hľadať trójskych hrdinov

No potom rýchlo na návštevu k Hollému

By nesmútil

 

Až tvoje srdce, DrSc.

Skákalo ti v hrudi z citov prebytku

V zrkadlovej sieni vzhliadali sa

Tvoje múzy

Tvoja Sofia

 

Až do najďalších končín

Chceli by to vyspievať

Nech vedia všetci učitelia národov

Že prišiel veľký rytier, pevec vznešený

 

Kráľovstvo ducha otvorilo komnaty

A oheň z neho sýti žiaru hviezd

Keď veniec nesieš s poctou

Písmenodarcom našim

nášmu Hollému

 

Pýtal si nebo o radu

a poslalo ti dar

Hľa, tvoje srdce zve a vyzváňa

A tvoje ústa pejú Veľpieseň

 

Konštantínov Proglas nesieš

Na striebornej tácke ľudu vlastnému

Kde tvoja duša túži spočinúť

V okrajoch jarkov

Doma

V rodnom Parnase

 

Hoc na prsiach ti svieti

Aj Pribinov kríž

Ty túžiš len po jedinej...

Ju ctíš si v obrazoch...

Túžiš si zložiť hlavu

V lone posvätnom

Kde vyčkáva ťa Mária

 

I rám čo objal obraz

Je ti posvätný

Nežriarli na ňu tvoja Sofia

Ktorej si srdce daroval

Hľa, navliekla ti na prst

Prsteň zásnubný

 

Takto sa túlaš, pevec potulný

Cestami poézie

Za obraznosťou básnikov

Aj ku prameňom domácim

Na rodnom prahu objíma ťa

Patrón básnikov

Fra Angelica

 

No na vavrínoch slávy

Nezaspal si opojený

Lež prácou posvätil si

Preúžasné dary múz

 

Náš Boží trubadúr

Náš pevec potulný

Náš rytier Viliam