Viera Valachovičová - Ryšavá: Príbehy zo Starej Bratislavy, 2012.

Pätnásť historických príbehov vás vtiahne do rôznych momentov z minulosti nášho hlavného mesta. Prejdete rôznymi dejinnými epochami, od ranného stredoveku až do nedávnej minulosti. Navštívite napríklad korunováciu kráľovnej Márie Terézie. A viete o tom, že táto činorodá panovníčka obrovskej ríše mala Prešporok či Pressburg veľmi rada? Poďte, prejdite s kopáčom Konrádom cez brod, vypočujte si, aké ryby ulovené v Dunaji predávajú rybári na Rybnom námestí. Alebo by ste radšej obdivovali krásu záhrady zo 17. storočia či umenie čipkárky Katarínky? A čo tak pozrieť si svadbu v Modrom kostolíku... Príbehy zo starej Bratislavy sú čítaním na jeden dúšok, nasýteným zaujímavými reáliami z bratislavských dejín. www.martinus.sk/?uItem=124291

 

Viera Valachovičová, rodená Ryšavá

predsedníčka Správnej rady Feminy

Vzdelanie: Stredná Pedagogická škola v Modre,  dvojročné špecializačno-kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky pre deti a mládež.

 

Narodila sa 20. apríla 1950 v Bratislave, detstvo prežila v Modre, žije v Pezinku. Pracuje v DFNsP v Bratislave ako špeciálny pedagóg. Jej prvé literárne diela vysielal Slovenský rozhlas v roku 1996. Tridsať rozprávok odznelo na stanici Devín, na Slovensku 1 zas cyklus večerníčkov - Príbehy zo Starej Bratislavy (2000), napísala päť scenárov seriáluKrálikovci (2005). Knižne debutovala románovou novelou Nedotýkaj sa ma (2000). Nasledovala literatúra pre deti Z Ježkovej kapsičky (2003),  Svetlá hus (2004). Obe detské knihy sú preložené do českého jazyka (2004). Detskú tvorbu uverejňuje v časopise  Včielka, poviedky v Literárnom týždeníku. Poviedku Lásky hra podvodnápublikovala v antológii poviedok Keď sa ženy odhalia (AHO3 2007).  Pod názvom Lili, Pili, Filivypracovala digitál multimediálnej učebne pre deti predškolského veku, mladšieho školského veku i pre  deti špeciálnych škôl (2008).

pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2012-02&article=10330

Viac tu: spolok-spisovatelov-trnava.webnode.sk/autori/valachovicova-rysava-viera/

www.slovakfemina.com/Viera-Valachovicova-Rysava.31.0.html