Predseda Národnej rady Andrej Danko na pôde parlamentu prijal Spolok slovenských spisovateľov a ich zahraničných kolegov

Predseda Národnej rady Andrej Danko na pôde parlamentu prijal Spolok slovenských spisovateľov a ich zahraničných kolegov pri príležitosti konania Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou pod značkou SK PRES.

Zámerom Kongresu slovenských spisovateľov je podpora, presadzovanie a ochrana humanistických hodnôt pôvodnej a prekladovej literatúry, umenia a kultúry, ich tvorcov, knižnej literárnej a časopiseckej tvorby, slobody prejavu autentického kritického myslenia, ako aj požiadavka na riešenie problémov sociálnej nerovnosti ľudí, narastajúcej neznášanlivosti, extrémizmu a anarchie, vo verejnom demokratickom priestore, predstavujúcich ohrozenie hodnotových základov národných kultúr jednotlivých štátov Európy i demokratických, kresťanských a humanistických základov celej európskej kultúry.

www.ta3.com/clanok/1091289/danko-prijal-spolok-slovenskych-spisovatelov-a-ich-zahranicnych-kolegov.html

P

Partneri na stretnutí diskutovali aj o podpore slovenskej literatúry, kultúre i slovenčine, začlenení slovenského národa do svetového kultúrneho života, ako aj o mravnom zjednocovaní spisovateľov, vedcov a publicistov v kultúrnych úsiliach.

Danko povedal, že v časoch deštruovania základných európskych spoločenských a kultúrnych hodnôt je dôležité otvoriť otázky poslania, mravnosti a etických hodnôt spisovateľa a jeho postavenia vo verejno-spoločenskom priestore.