Poďte s nami (1985, – 1987, televízna relácia pre deti realizovaná s J. Mistríkom)