Podporovanie a rozvíjanie žiackej literárnej tvorivosti / Zlata Matláková, 1987