Peter Horváth (Trnavský hlas 8.1.2021)

 8.1. 2021, vo veku 77 rokov zomrel organizátor kultúrnych a spoločenských podujatí v Trnave, historik, muzeológ a trnavský lokálpatriot Peter Horváth, držiteľ ocenenia Čestný občan mesta Trnavy.
Počas svojho tvorivého života inicioval viacero aktivít, ktoré zvýrazňovali význam Trnavy a osobností, ktoré boli s ňou spojené.
Patril k autorom myšlienky a spoluzakladateľom podujatia Trnavské dni, ktoré spájalo úspešných trnavských rodákov z rôznych kútov sveta.
Taktiež inicioval umiestnenie súsošia sv. Cyrila a Metoda i osadenie pamätných tabúľ viacerým osobnostiam kultúrneho a spoločenského života.
„Úmrtím Petra Horvátha odchádza jedna z významných osobností Trnavy, ktorá svoj život zasvätila odkrývaniu a uchovávaniu dôležitých historických udalostí, ako aj významu osobností spojených s najstarším kráľovským mestom na Slovensku,“ povedal jeho dlhoročný spolupracovník, riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Pavol Tomašovič.
Peter Horváth bol členom viacerých komisií – heraldickej, námetovej pre emisiu poštových známok a členom viacerých redakčných rád.
Bol tiež autorom publikácie Malý slovár trnafsko-slovenský, knihy Pod krídlom Fortúny, tiež spoluautorom Dejín Trnavy a viacerých ďalších kníh, publikoval vyše tristo odborných článkov.
Lektorsky spolupracoval aj na novej knihe Rekordy Trnavy, ktorej prezentácia sa v trnavskej knižnici kvôli protiepidemiologickým opatreniam presunula z decembra minulého roka na rok 2021.
Celý život Petra Horvátha bol spojený s kultúrou. Pracoval v Západoslovenskom múzeu v Trnave ako zástupca riaditeľa a vedúci historického oddelenia (1965 – 1986), neskôr celé dve desaťročia pôsobil na ministerstve kultúry vo viacerých funkciách (1986 – 2006).
Zastával dôležité posty na úseku múzeí, galérií, knižníc a najmä v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.
Možno menej známa je skutočnosť, že v roku 1958 sa stal dorasteneckým majstrom okresu v stolnom tenise, alebo že 16. septembra 1969 uviedol spolu s Petrom Radványim prvú diskotéku v Trnave.
pt, pm
Zomrel Peter Horváth, významná osobnosť kultúrneho života v Trnave | TRNAVSKÝ HLAS