Pavol Tomašovič: Rozpísaný román knižnice má pred sebou ešte veľa pútavých strán

www.trnavskyhlas.sk/c/27864-pavol-tomasovic-rozpisany-roman-kniznice-ma-pred-sebou-este-vela-putavych-stran.htm

Pavol Tomašovič: Rozpísaný román knižnice má pred sebou ešte veľa pútavých strán

Vedenie Knižnice Juraja Fándlyho pripravuje projekt letnej čitárne v knižničnej záhrade, ktorá by umožnila naplno využívať tento priestor počas celého roka. Súčasťou riešenia bude okrem vytvorenia zázemia pre rôzne podujatia aj premostenie cez Trnávku smerom k Ružovému parku.

Pavol Tomašovič: Rozpísaný román knižnice má pred sebou ešte veľa pútavých strán

 

V závere roka privítal Pavol Tomašovič v trnavskej knižnici herečku Zuzanu Kronerovú, čitáreň bola zaplnená do posledného miesta. FOTO: kjf

 

Už je to pol roka odvtedy, čo sa stal Pavol Tomašovič riaditeľom knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. V prvých týždňoch sa mu občas stávalo, že ráno ho nohy akosi automaticky viedli k trnavskej radnici, kde pracoval viac ako dve desaťročia v pozícii hovorcu. Dnes už naplno žije starosťami aj radosťami knižnice. Prirovnáva ju k skvelému rozpísanému románu, v ktorom každý deň pribúda ďalšia stránka. Mýli sa ten, kto by si myslel, že knižnica je len o požičiavaní kníh. Rozprávali sme sa o tom s riaditeľom trnavskej knižnice Pavlom Tomašovičom.

 

Knižnica Juraja Fándlyho nebola pre vás neznámym miestom, skôr naopak, ale aký bol prvý polrok v pozícii riaditeľa?

 

- Popri bežnej každodennej službe, ktorú poskytujeme našim čitateľom a popri organizovaní viacerých literárnych a kultúrnych podujatí, sme vďaka finančnej dotácii z Ministerstva kultúry SR dokončili rekonštrukciu a obnovu vstupnej brány a vnútorného zábradlia. Obnovili sme aj suterénne priestory, kde sme už koncom roka pripravili burzu kníh, ktorú chceme pravidelne ponúkať verejnosti. V jeseni prebehla súťaž na rekonštrukciu herne v detskom oddelení teraz nás čaká samotná úprava tohto veľmi navštevovaného a atraktívneho oddelenia knižnice. Výsledkom rekonštrukcie by malo byť začiatkom júna nové a krajšie prostredie pre spoločné čítanie, hry a súťaže našich detí.

 

Knižnica už dávno nie je len o požičiavaní kníh. Čo všetko ponúkate návštevníkom?

 

- Som veľmi rád, že ľudia do knižnice chodia nielen kvôli výpožičkám kníh, ale našli tu viacero podujatí, do ktorých sa aktívne zapájajú. Najväčšou nádejou sú deti, pre ktoré pripravujeme množstvo aktivít. Ich záujem počas celého roka dáva nádej, že slovo a literatúra má budúcnosť. V dobe zväčšujúceho sa množstva informácií a nových technológii je dôležité, aby sme im dokázali ponúknuť priestor a možnosti pre rozvoj ich myslenia, predstavivosti a rozvíjať v nich schopnosť rozlišovania. Preto chceme každý rok ponúknuť i stredoškolákom nielen stretnutia s literatúrou, ale i so slovom, ktorému sú vystavené prostredníctvom médií či internetu. Ich reakcie počas diskusií o demokracii či novembri 89 v knižnici potvrdzujú ich záujem aj spontánnosť. K najobľúbenejším akciám pre dospelých patria prezentácie dotýkajúce sa kníh o Trnave, stretnutia s autormi v rámci Trnavskej poetiky či Trnavských kontexktov, ale i stretnutia s viacerými významnými osobnosťami. Potvrdilo to aj koncoročné stretnutie s herečkou Zuzanou Kronerovou, ktoré zaplnilo knižnicu do posledného mesta. Som rád, že si tu svoje miesto i aktivity našli aj dôchodcovia, rôzne kluby či Fórum humoristov.

 

Aké sú vaše ďalšie zámery či plány s knižnicou?

 

- Mojou víziou je, aby Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave bola miestom orientácie a stability v množstve zrýchleného toku informácií, priestorom pre rozvíjanie kritického myslenia i získavania nových inšpirácií, ale aj živým podhubím pre komunity všetkých vekových kategórií, ktoré tu nájdu svoje domovské prostredie. Formou spoločných stretnutí a diskusií, formou čítania a prezentovania nových kníh by som tu rád vytvoril zdravé podhubie pre kritické myslenie, poznávanie a formovanie osobnosti. Súčasne by som chcel prehĺbiť spoluprácu s ďalšími inštitúciami Trnavského samosprávneho kraja, teda s Divadlom Jána Palárika, Galériou Jána Koniarka, Západoslovenským múzeom a Trnavským osvetovým strediskom, aby sme aj spoločnými projektmi dokázali motivovať, inšpirovať i spájať čo najviac našich návštevníkov, poslucháčov, divákov a čitateľov.

V rámci výchovno-vzdelávacieho programu chceme naďalej aj v ďalších rokoch ponúkať pre všetky stupne škôl diskusie so spisovateľmi, osobnosťami spoločenského a kultúrneho života, ako aj projekty, ktoré umožnia študentom lepšie čítať a rozumieť nielen knihám, ale i mediálnemu dianiu okolo nás.

 

Knihy popularizoval aj predtým, ako sa stal riaditeľom knižnice. Na fotografii so známym trnavským autorom Benjamínom Škrekom. Archívne foto: Pavol Machovič

 

A čo sa týka plánov v oblasti investícií?

 

- Pripravujeme návrh projektu letnej čitárne v knižničnej záhrade, ktorá by umožnila naplno využívať tento priestor počas celého roka. Súčasťou riešenia bude okrem vytvorenia zázemia pre rôzne podujatia aj premostenie cez Trnávku smerom k Ružovému parku. Takýmto spôsobom chceme sprístupniť priestory knižnice pre verejnosť a vytvoriť príjemné prostredie na čítanie a na ďalšie aktivity knižnice pre všetky vekové kategórie.

Už čoskoro by sme našim čitateľom radi ponúkli i modernejšiu internetovú stránku, ktorá bude pútavým spôsobom prinášať informácie o činnosti knižnice, o možnostiach výpožičiek kníh, ale aj vytvárať živý priestor na komunikáciu, reflexiu či propagáciu knižničných aktivít.

 

Vy patríte aj medzi spisovateľov, ste autorom štyroch knižiek. Máte pri svojej práci ešte čas na písanie?

 

 - Každý z týchto dní v knižnici bol pre mňa nesmiernou výzvou a na jeho konci sa mi zdal príliš krátky na to, aby som dokonale využil všetky potenciálne prítomné možnosti. Napriek tomu si myslím, že bol dobrý každý jeden deň a rozpísaný román Knižnice Juraja Fándlyho považujem za skvelý román, ktorý má pred sebou ešte veľa pútavých a otvorených strán čakajúcich na zmysluplné zaplnenie. Dovolím si to tvrdiť vďaka tomu, že každý, kto v knižnici pracuje i každý, kto do nej vstupuje, prináša so sebou jedinečnú kapitolu, neoddeliteľnú súčasť príbehu, vlastné slová a riadky nasadenia, ochotu i pripravenosť pokračovať v dotváraní spoločného románu knižnice. Som vďačný za každý deň, keď môžem byť prítomný pri písaní tohto románu naplneného vzájomnou úctou, rešpektom, službou, komunikáciou a tvorbou.

 

Ďakujem za rozhovor(pm)