Literárne inšpirácie Pavla Tomašoviča VII. (2020) v knihe Gunnara Gunnarssona: Advent

youtu.be/hRGB6KUjCtA - Pavol Tomašovič prináša ďalšiu z literárnych inšpirácii v knihe Gunnara Gunnarssona: Advent. 

Zamýšľa sa nad spoluzodpovednosťou za životy iných, hovorí o svetle a nádeji, ktoré môžeme prinášať, o delení sa o radosť, 

aj o tvorivosti, ktorou môžeme iných obdarovať.