Literárne inšpirácie Pavla Tomašoviča II. (2020) - v poézii Luiz Glikovej: Vidiecky život

youtu.be/CgNNLdKflEk

o objavovaní zmyslu  života v poézii Luiz Glikovej: Vidiecky život