Literárne inšpirácie Pavla Tomašoviča VI. (2020) v románe Jeana-Paula Didierlaurenta: Čitateľ z vlaku 627

youtu.be/espH8kCWokc

o svetle a nádeji, o hľadaní zmyslu slov v románe Jeana-Paula Didierlaurenta: Čitateľ z vlaku 627