Novoročný Literárny pondelok v kaviarni Spiegelsal 16. 1. 2017

Stalo sa už tradíciou, že sa (nielen) trnavskí spisovatelia (nielen) Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov stretávajú v malebnej kaviarni Spiegelsal, ktorá je na to ako stvorená. O spájaní nespojiteľného, ale najmä o svojej tvorbe a o tvorbe ako takej, o nových (nielen) svojich knihách a literárnych počinoch v priateľskom rozhovore privítali nový rok 2017 už tradične Pavol Tomašovič, Zlata Matláková, Eva Jarábková, Štefan Kuzma, Ľubomíra Miháliková, Bohumil Chmelík, Beata Vargová Kuracinová, Margaréta Partelová, Gabriela Spustová.